Dnia 10 lutego /poniedziałek 2020 roku o godzinie 9:00 dzieci wysłuchają koncertu POINTYY – ŚWIAT BALETU”.

Koszt koncertu pokryty zostanie

z funduszy Rady Rodziców

Przedszkola nr 54 w Lublinie.