Dnia 27 maja /poniedziałek/ 2019 roku o godzinie 10:00 dzieci wysłuchają koncertu

„MUZYKA NA STOIKACH” – OBÓJ, FAGOT.

Koszt koncertu pokryty zostanie z funduszy Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 9127_rytmika1.png