Dnia 28 lutego /czwartek/ 2019 roku o godzinie 9:00 dzieci wysłuchają koncertu
„BAL U KRÓLA”
– dawne tańce i melodie: harfa i flet.
Koszt koncertu pokryty zostanie z funduszy Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.