W celu poszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 54 w Lublinie podjęła uchwałę dotyczącą wdrożenia do pracy dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczej innowacji pedagogicznych

1. „Dziecko za sterem – jak nauczyć Je samodzielności, odpowiedzialności i współpracy” – pedagogika Planu daltońskiego w przedszkolu.

Koncepcja Planu Daltońskiego – prezentacja multimedialna

2. „Dar zabawy – alternatywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym według koncepcji F. Froebla”.

Dar zabawy – alternatywne metody przcy z dziećmi w wieku przedszkolnym według koncepcji F. Froebla – prezentacja multimedialna

     Mimo, iż obydwie te koncepcje były opracowane na przełomie XIX i XX wieku, to właśnie teraz w dobie wszechobecnej komputeryzacji, skupianiu uwagi dorosłych na dostarczaniu dziecku głównie rzeczy materialnych, zaspakajania miłości, rozmowy, zabawy drogimi prezentami, rolą przedszkola i nauczyciela jest tworzenie systemu edukacji dostosowanego do potrzeb dzieci, ale potrzeb często nieobecnych w ich rozwoju. Koncepcje, te według których może pracować nauczyciel doskonale tworzą i harmonijnie wpływają na wszechstronny rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

     Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej już 100 lat temu podkreślało znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęcania do uczenia się we współpracy. Myśl pedagogiczna Fröebla uznawanego za twórcę wychowania przedszkolnego to zabawa, podstawowa forma aktywności dziecka. Zabawa odpowiednio zorganizowana, rozwijająca wszechstronną osobowość dziecka.