Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa doniosłą rolę. Jest dla nich twórczą, a także dynamiczną aktywnością. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli oraz uczuć, a także obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Podczas własnej pracy twórczej dziecko zaczyna wyrabiać w sobie kryteria oceny dzieła sztuki. Uczy się odczuwać bezinteresowną radość w obcowaniu z pięknym kształtem i kolorem, pragnie tworzenia rzeczy pięknych, rośnie zainteresowanie dla wypowiedzi plastycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość. 

Koło plastyczne „Mali artyści” w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone jest w oparciu o projekt edukacyjny pt. „Mali artyści” opracowany przez nauczycielkę Karolinę Siwek.

Zajęcia koła plastycznego „Mali artyści” przeznaczone są dla dzieci 5- i 6- letnich przejawiających uzdolnienia w zakresie aktywności plastycznej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut.

CEL GŁÓWNY:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz
  do eksperymentowania różnym materiałem,
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych,
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią ,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

W okresie od listopada 2021r. do stycznia 2022r. zrealizowane zostały następujące tematy:

 1. ,,Witamy w zespole”- udział w zabawach i tańcach integracyjnych. Omówienie sposobów korzystania z pracowni oraz zasad bezpieczeństwa.
 2. „Drzewko przyjaznych dłoni”- stemplowanie, odciskanie śladu dłoni na kartonie; poznawanie barw podstawowych pochodnych, dopełniających.
 3. „Dary jesieni”- malowanie na cukrze.
 4. „Nitką malowane”- praca z użyciem nici, wełny o różnej grubości i farb w kilku kolorach.
 5. „Jesienne liście”- rysowanie pastelami techniką frottage, wykorzystanie materiału przyrodniczego: liści.
 6. Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, ptaszków – (wykorzystanie kasztanów, żołędzi, patyczków, piórek, plasteliny, jarzębiny)
 7. „Jesienna mozaika”- układanie na podkładzie z plasteliny mozaiki z materiału przyrodniczego.
 8. „Zimowy obrazek”- malowanie na podkładzie z kaszy manny.
 9. „Martwa natura” -rysowanie ołówkiem i gumką.
 10. ,,Abstrakcjonizm”- malowanie abstrakcyjnych kompozycji za pomocą kulki namoczonej w farbie.
 11. .„Zwierzaki – kamieniaki”- malowanie kamieni farbą plakatową.
 12. Obrazki malowane krepiną.

,,Autoportret”- wykonanie swojego portretu przy pomocy ołówka i pasteli.

,,Malowanie nitką”

,,Pisanki metodą decoupage”