Czy pada deszczyk

czy słonko świeci

idą na spacer wesołe dzieci.

Kolorowe listki sobie zbierają

i w piękne bukiety układają.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PARASOL.png