W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”, którego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej dzieci z naszej grupy wykonały zadanie 1 -„TWAL” – malowanie linią/myślenie linią.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia twórczości dzieci.