Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami do udziału w przeglądzie plastycznym pod tytułem:

 ,,Jak spędzam wolny czas w sieci?”

Regulamin przeglądu:

  1. Cele przeglądu:
  • Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z korzystania z komputera, Internetu.
  • Wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu.
  • Uwrażliwienie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci.
  • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
  • Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.

2. Przegląd plastyczny przeznaczony jest dla dzieci i rodziców uczęszczających do naszego przedszkola.

3. Zadaniem uczestników przeglądu jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującej wybrany sposób spędzania czasu wolnego w sieci.

4. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

– format pracy – A4 lub A3,

– technika pracy – dowolna,

– oryginalność a także walory artystyczne i estetyczne,

– samodzielna praca dziecka pod czujnym okiem rodzica.

5. Każdy uczestnik przeglądu może dostarczyć jedną pracę plastyczną.

6. Każda praca powinna zawierać metryczkę ( czcionka Times New Roman 14):

  • imię i nazwisko dziecka ( z dopiskiem „z Rodzicami”),
  • wiek dziecka i numer grupy, do której uczęszcza dziecko. (Metryczkę prosimy przykleić w prawym dolnym rogu).

7. Przegląd trwa od 4.03.2021 do 22.03.2021r. 

Prace plastyczne prosimy dostarczyć najpóźniej do 23.03.2021r. do kancelarii przedszkola.

8. Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie w szatni lub holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

9. Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w przeglądzie plastycznym.

Organizatorzy: Anna Aftyka – Nankiewicz, Katarzyna Głąb – Kowalska                        

Telefon kontaktowy: 661 308 693