W związku z przedłużającą się nieobecnością pani Ani nauczycielki grupy II, uprzejmie informuję rodziców, iż w zastępstwie nauczycielką prowadzącą grupę II jest pani Monika, która prowadzi również grupę VI. Informacje na temat rozwoju dziecka, jego postępów, zachowania, trudności wychowawczych itp. można uzyskać podczas konsultacji telefonicznych pani Moniki w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do 16:00 pod numerem telefonu 661-308-693. Jednocześnie odsyłam rodziców na stronę internetową, gdzie w zakładce „Wydarzenia grupowe” oraz „Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze” zamieszczane są aktualne informacje dotyczące grupy.

Elżbieta Siebielec

Dyrektor Przedszkola nr 54