W miesiącach wrześniu i październiku 2018 roku dzieci z naszego przedszkola odwiedziły II Komisariat Policji w Lublinie. Podczas wycieczki miały okazję poznać umundurowanie policjanta, sprzęt niezbędny do jego pracy, jak również zwiedzić budynek komisariatu. Ponadto przedszkolaki utrwalały i systematyzowały swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.