KONKURS

pt. „HURA MAKULATURA”

Zapraszamy do udziału w konkursie

pt. „Hura Makulatura 2016” organizowanym  przez

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin

z siedzibą w Lublinie, przy ul. T. Zana 38.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci

i młodzieży właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów. Dodatkowym efektem konkursu będzie wzbogacenie placówek oświatowych o pomoce dydaktyczne, zakupione za środki pozyskane

ze sprzedaży makulatury.makulatura

Konkurs polega na zbiórce makulatury
w formie odpadów takich jak: gazety, ulotki, książki, tektura opakowaniowa.
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane w  terminie
do 21 listopada 2016 roku.