U

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącach wakacyjnych dyżur pełnią:  

– w lipcu Przedszkole nr 54   

– w sierpniu Przedszkole nr 50 przy ul. Podzamcze 7a

W związku z powyższym rodzice, którzy chcą aby ich dziecko uczęszczało do przedszkola w okresie wakacji powinni ten fakt zgłosić bezpośrednio u dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola nr 54 w Lublinie w godzinach od 7:30 do 15:30 w nieprzekraczalnym terminie                         

3 – 10 czerwca 2019 roku.

Ponadto w terminie 12 – 14 czerwca 2019 roku należy wypełnić deklarację oraz klauzulę informacyjną w wyżej wymienionych przedszkolach.

Niewypełnienie powyższych dokumentów oraz niedostosowanie się do w/w terminów oznacza rezygnację z dyżuru wakacyjnego.