Szanowni Państwo,

otrzymaliście Państwo indywidualny kod PIN, który należy każdorazowo przy przyprowadzeniu i odbiorze dziecka wprowadzić do czytnika potwierdzając przyciskiem OK. W ten sposób automatycznie zapisywana jest godzina przyjścia i wyjścia dziecka do przedszkola.

Ponadto otrzymaliście Państwo dokumenty, które należy wypełnić, podpisać i przynieść do przedszkola.

  • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka,
  • upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (do upoważnienia należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną /jedna kartka/ podpisane przez osoby upoważnione),
  • oświadczenie rodziców dotyczące zorganizowania nauki religii,
  • oświadczenie na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2020/2021,
  • oświadczenie o uczuleniu dziecka na produkty żywnościowe,
  • klauzula informacyjna podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów/.