Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Krasnal Tadzio do zabawy dziś zaprasza Was. Z figurami jest zadanie. Czy je wszystkie znasz?

WYGIBASY…

  • „Taniec zygzak” – zabawa ruchowa do piosenki.
  • https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

– Zachęcam wszystkich domowników do wesołej zabawy. Ruch to zdrowie, każdy to powie!

Cele: rozwijanie poczucia rytmu; zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu; wytworzenie pogodnego nastroju; wykorzystanie technologii multimedialnej.

UTRWALAMY WIADOMOŚCI…

  • „Figury i kształty – Krasnal Tadzio przedstawia”.

ttps://www.youtube.com/watch?v=tzsMkciG-Le

– Krasnal Tadzio razem z Wami powtórzy figury geometryczne. UDANEJ ZABAWY!

Cele: rozwijanie intuicji geometrycznych; usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości; wykorzystanie technologii multimedialnej.

RYSUJEMY…

  • „Portret Krasnala Tadzia” – rysowanie kredkami.

– Zachęcam Was do narysowania portretu Krasnala Tadzia.

POMOCE: kredki, flamastry, kartki papieru.

UWAGA! Zbierajcie pracy, zrobimy z nich wystawę w przedszkolu.

Cele: rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej; wspieranie poczucia własnej wartości; rozwijanie inwencji twórczej; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

TWÓRCZEJ ZABAWY

Edyta Turowska