Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Przy piosence się ruszamy i humory dobre mamy.

 

ĆWICZYMY…

  • „Równowaga” – zabawa ruchowa do piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo

Cele: rozwijanie sprawności ruchowej w zakresie równowagi; wytworzenie radosnego nastroju.

EKSPERYMENTUJEMY…

  • „Gdzie jest więcej” – zabawa badawcza z wykorzystaniem wody.

– Przygotuj kilka naczyń lub pojemników na wodę o różnych kształtach. Do jednego z nich wlej wodę i poproś o zaznaczenie jej poziomu flamastrem. Zachęć dziecko do przelewania wody do różnych naczyń i obserwowania, jak wysoko sięga. Zadawaj dziecku pytanie: Gdzie jest więcej wody?  i po każdej odpowiedzi zachęcaj do przelania wody z powrotem do pierwszego naczynia, sprawdzenia, czy ilość wody się zmieniła.

POMOCE: pojemniki o różnych kształtach, woda, flamaster.

Cele: uświadomienie dziecku, że niezależnie od tego, jaki kształt ma pojemnik i jak wysoko sięga w nim woda, jeśli się jej nie doleje lub nie wyleje, wody jest cały czas tyle samo; rozwijanie postawy badawczej; zachęcanie do eksperymentowania i wyciągania wniosków.

WYKLEJAMY…

  • „Na wiejskim podwórku” – kolaż wg instrukcji czynnościowej.

– Przygotujcie potrzebne przybory. Wybierzcie zwierzęta i wyklejacie wg podanej instrukcji. Doklejcie inne elementy lub dorysujcie podług własnej inwencji.

POMOCE: kolorowe i białe kartki, kredki, flamastry, sznurek lub włóczka, nożyczki, klej.

Cele: zapoznanie z nową techniką; wzbogacanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie inwencji twórczej; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

KREATYWNEJ ZABAWY!

Edyta Turowska