Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Dziś ćwiczymy, układamy a na koniec zaśpiewamy.

ĆWICZYMY…

  • „Komar” – zabawa ruchowa do wierszyka.

„Lata komar po ulicach. (naśladujemy rękami ruch skrzydełek)

Patrzy – a tu kamienica. (przystajemy i wyciągamy przed sobą jedną rękę, naśladując pokazywanie czegoś)

Drzwi otwiera i wskakuje. (naśladujemy ruch otwierania drzwi i raz podskakujemy obunóż)

Po dwa schodki przeskakuje. (przeskakujemy z nogi na nogę)

Liczy piętra: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme…(pokazujemy kolejno palce)

Na dziewiątym już się zmęczył, (pokazujemy zmęczenie zwieszając ręce)

No i zjechał po poręczy. (osuwamy się na podłogę)

Cele: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej; rozwijanie pamięci ruchowej; kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi; wytworzenie radosnego nastroju.

UKŁADAMY WEDŁUG WZORU…

  • „Ukryte rytmy” – zabawa dydaktyczna z wątkiem matematycznym.

‒ Przygotuj makaron w trzech rodzajach, np. kokardki, muszelki i rurki. Ułóż dwa kawałki makaronu, np. kokardkę i rurkę, i powtórz ten układ jeszcze dwa razy, np.: kokardka, rurka, kokardka, rurka, kokardka, rurka. Poproś dziecko, żeby odgadło rytm i ułożyło jego dalszy ciąg. W zależności  od możliwości dziecka możesz układać makaron kierując poszczególne kawałki w górę, w dół,  w dowolną stronę itp., a także układać rytm z większej liczby elementów (trzech, czterech, pięciu). Ważne, aby układ elementów był powtórzony trzykrotnie, dzięki czemu dziecko będzie mogło dostrzec rytm.

– Można wykorzystać klocki, koraliki a nawet skarpety, itp.

Cele: skupianie uwagi na szeregach powtarzających się elementów – kontynuowanie rytmu poprzez dokładanie elementów; rozwijanie logicznego myślenia.

ŚPIEWAMY…

  • „Krówka Mu” – wysłuchanie piosenki.

– Wysłuchaj z dzieckiem piosenki.

– Włącz dziecko do rozmowy na temat treści piosenki.

Pytania pomocnicze: „Skąd pochodzi mleko?”, „Jakie produkty powstają  z mleka?”, „Co oznacza słowo nabiał?”, „Dlaczego należy pić mleko?”, itp.
Cele: uzmysłowienie dzieciom wartości płynących z picia mleka oraz spożywania produktów mlecznych; wdrażanie do uważnego słuchania; nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi; wykorzystanie technologii komputerowej.

 

POWODZENIA!

Edyta Turowska