Dnia 19.09.2018 r. w naszym przedszkolu w obecności Inspektora BHP i Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadzono we wszystkich grupach symulacje ewakuacyjne z pomieszczeń przedszkolnych.

Ćwiczenia pozorujące zagrożenie pożarem były poprzedzone licznymi działaniami edukacyjnymi dotyczącymi tego zagadnienia.

Nauczycielki poprzez wykorzystanie różnorodnych metod pracy takich jak: opowiadanie, wiersz, rozmowa, historyjka obrazkowa, teatrzyk sylwet przekazały dzieciom najważniejsze informacje dotyczące możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu np. w trakcie pożaru.

Dzieci poznały drogi ewakuacyjne i oznaczenia dotyczące wyjść ewakuacyjnych w swoich salach i na terenie przedszkola.

Ponadto poznały sposoby sprawnego i właściwego wychodzenia wraz z ustawieniem się na miejscu wyznaczonej zbiórki.