Dnia 17 grudnia 2020 roku w ramach ,,Szkoły Promującej Zdrowie” zorganizowany został ,,Biały czwartek”. Z tej okazji wszyscy ubraliśmy się w kolor biały. Choć za oknem nie było śladu śniegu, to w naszym przedszkolu zrobiło się naprawdę biało.

Tego dnia naszą aktywność rozpoczeliśmy od zabawy tanecznej rozwijającej naszą wrażliwość i wyobraźnie muzyczną, czyli od impowizacji ruchowej z użyciem białych wstązek do utworu A. Vivaldiego „Zima”. Następnie w każdej grupie dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji mutimedialnej pt. ,,Biały jak…?” z której dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek dotyczących koloru białego: dlaczego śnieg jest biały, gdzie znajduje się ,,Biały ląd”, jakie właściwości zdrowotne dla naszego ogranizmu mają białe warzywa. Najciekawszym punktem dnia dla dzieci było samodzielne kiszenie białej kapusty. Przedszkolaki ochoczo smakowały i odkrywały jej walory smakowe. Następnie w każdej grupie dzieci przeprowadzały zabawy badawcze z użyciem lodu. Każdy z nas trzymał lód w rękach i sprawdzał, jaki on jest. Z naszych doświadczeń wynika, że lód jest zimny, mokry oraz śliski. Lód nie ma koloru- jest przezroczysty. Staraliśmy się również poznać zapach lodu, jednak jednoznacznie stwierdziliśmy, że lód nie ma żadnego zapachu. Na koniec dnia wszyscy wykonaliśmy piękne zaproszenia dla zimy.

Prezentacja multimedialna ,,Biały jak…?”