Dzieci wzięły udział w spotkaniu z policjantami, strażnikami miejskimi i ratownikami medycznymi.