Dnia 11 stycznia 2019 roku dzieci z gr. III uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z instruktorem jazdy PZM. Podczas spotkania utrwalały zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Następnie przedszkolaki spotkały się z ratownikiem medycznym. Podczas zajęć przybliżono im podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.