W minionym tygodniu obejmującym temat kompleksowy ,,W zieleni łąka majowa” nazywaliśmy rośliny oraz zwierzęta zamieszkujące łąkę. Szukaliśmy nazw łąkowych roślin, a także zbieraliśmy informacje dotyczące np. biedronek, kretów itp. Celem prowadzonych zajęć było budzenie zainteresowania dzieci życiem owadów, a także kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt.