Aktywne spędzanie wolnego czasu rozwija nie tylko sprawność fizyczną, ale także wyobraźnię, o czym przekonały nas dzieci podczas tworzenia własnego toru przeszkód.